AIIR - Brukermanual

- SETT SIKKERHETEN FØRST

Disse instruksjonene gjelder for alle oppblåsbare produkter fra Aiir. Disse produktene blir referert til som AIIR-produkter . Bruk bare Aiir-produktet til sitt tiltenkte formål .

 

Fare for skade kan reduseres ved å følge disse reglene til enhver tid:

  • Bruk Aiir-produktet på fast underlag og omgitt av et romslig og passende miljø.
  • Bruk kun Aiir-produktet under oppsyn av utdannede og kvalifiserte instruktører.
  • Ved turn og lignende bruk, pass på at overflaten på Aiir-produktet er helt tørt og at matten er i god stand før bruk.  
  • Kontroller alltid at lufttrykket oppfyller minimumskravene, som angitt i denne bruksanvisningen før bruk.
  • Kontroller presset regelmessig for å sikre at det inneholder riktig trykk.
  • Vær oppmerksom på at eksterne temperaturendringer vil påvirke innvendig trykk i matten - kontroller trykket når ekstern temperatur endres.
  • Ikke legg matten delvis oppblåst i et område der den kan brukes uten tilsyn.
  • Denne matten kan bevege seg ved bruk, kontroller alltid at produktet er riktig plassert før bruk.
  • Enhver aktivitet som involverer bevegelse, rotasjon eller høyde skaper muligheten for alvorlig skade eller permanent lammelse og til og med død fra landing eller fallende på hodet, nakken eller andre vitale deler av kroppen.  Denne matten eliminerer ikke denne faren helt. Bruk AirTrack på egen risiko.
  • Brukeren bør kjenne sine personlige begrensninger før bruk. I tilfelle av usikkerhet, konsulter en utdannet kvalifisert instruktør.- GRUNNLEGGENDE INFLASJONSINSTRUKSJONER

Før oppblåsing, velg riktig sted for Aiir-produktet.  Du må rulle av Aiir-produktet fullstendig ut for å sjekke det er nok plass rundt. Underlaget må være rent, flatt og fri for gjenstander som kan skade Aiir-produktet. Hvis du bruker Aiir-produktet ute, må du alltid bruke et underlag som kan beskytte produktet mot skarpe gjenstander. Når du er klar til å blåse opp ditt Aiir-produkt, vennligst bruk riktig pumpe-endestykke. Ditt Aiir-produkt kommer med en eller to ventiler. Slik åpner du og lukker ventilen, fjern ventilens toppdekselet, og deretter ...  

Åpne: Trykk på knappen i midten av ventilen. Dett sette ventilen i en “konstant åpen” posisjon. Dette tillater luft inn og ut.

For å lukke: Trykk på knappen igjen (i midten av ventilen). Vetilen vil nå settes i en “konstant lukket” posisjon.

Hold ventilen i denne posisjonen til Aiir-produktet er oppblåst. Pass på at knappen / pinnen i ventilen er poppet ut i låst stilling. Sett pumpe-endestykket inn i ventilen og vri med urviseren. Ditt Aiir-produkt er nå klar til å bli oppblåst. Når Aiir-produktet har nådd ønsket trykk, fjern adapteret fra ventilen ved å vri pumpe-endestykke mot urviseren.  Sett deretter på dekslene igjen. Aiir-produktet dit er klart til bruk!

 

- NB

Vær oppmerksom! Om du ønsker å blåse opp ditt Aiir-produkt med egen pumpe/kompressor/etc. må du sørge for at du ikke overfyller. Med pumpene vi selger, er det ikke mulig å skade produktene ved overfylling. Garantien gjelder ikke på skader forårsaket av andre pumpemodeller en de som selges av AIIR. 

For å slippe trykket ut luften, trykk inn på tappen/knappen centrert i ventilen for å sette den den i ÅPEN-posisjonen. Ventilen skal alltid være i LUKKET stilling når du er ferdig med oppblåsingen og sett på toppdekselet før bruk. Hvis du bruker din egen manuelle pumpe, kan vi ikke garantere at du får nok trykk inn i ditt Aiir-produkt.

 

 

ANBEFALT LUFTTRYKK
Det optimale lufttrykket avhenger i stor grad av brukerens vekt og erfaring.

 

Kropsvekt

H10 - 10cm

H20 - 20cm

H30 - 30cm

20 - 30kg

70 - 80 mbar

40 - 50 mbar

30 - 40 mbar

30 - 60kg

70 - 100 mbar

50 - 60 mbar

40 - 60 mbar

60 - 90kg

100 - 140 mbar

60 - 70 mbar

60 - 70 mbar

90+ kg

150 mbar

75 mbar

75 mbar

 

 

 

- DEFLASJON OG SAMMENPAKKING

Åpne alle ventilerlokk for å starte deflasjonen. For å tømme produktet uten el-pumpe, trykk på knappen / pinnen i midten av ventilen for å stille ventilen i ÅPEN-posisjonen. Hvis du har en El-pumpe med deflasjonmulighet, kan du bruke denne til å fjerne luften fra ditt Aiir-produkt raskere. For AirTrack-produkter, start sammenrullingen fra motsatt side av ventilene, slik at luftutløpet er fritt mens du rulle. For større AirTracks, bør du brette inn sidene mot midtlinjen før du starter sammenrullungen. Når du har rullet produktet sammen, hold knappen nede og lukk alle ventiler! Dette forhindrer at dekslene ødelegger ventilens fjær. Bruk en stropp for å holde AirTracken sammenrullet . Legg Aiir-produktet i transportbaggen og trekk igjen glidelåsen. Dirr Aiir-produkt er nå klart for transport eller lagring.- FEILSØKING

Hvis Aiir-produktet ser ut til å lekke og miste luft raskt, er det forskjellige ting du kan sjekke for å finne årsaken. TIPS: Hvis lekkasjen ikke er lett å finne ved lytting, kan du bruke en vanlig sprøyteflaske og fylle den med vanlig oppvaskmiddel og vann. Sprøyt dette på ventiler og sømmer. Hvis det er lekkasje, vil såpeblandingen boble opp der det er lekasje. Kontroller ventilene. Ventilens midtpinne kan lett etterlates i den alltid åpne posisjonen. Pass på at ventilen er lukket. Noen ganger kan en av de innvendige trådene bli fanget i ventilmekanismen. Dette kan være vanskelig å se med det blotte øye, men kan sees inne i ventilen. Dette kan føre til mindre lekkasjer. Hvis det oppdages en lekkasje langs sømmen, kan dette festes med PVC-lim av høy kvalitet fra din lokale maskinvarebutikk. Fra nettbutikker er merket “Aquaseal” et godt alternativ. Med mindre du har alvorlig skade på ditt Aiir-produkt, bør du ikke bekymre deg. De fleste lekkasjer er ganske enkle å fikse, og vi hjelper deg.