Informasjon om spillemidler

AIIR - Søk om spillemidlerAirTrack står på NIF's liste over godkjent utstyr for søknad om spillmidler.
 

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.

Mer informasjon finner du på Idretsforbundets sider.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger 

Se seksjonen: Spillemidler til utstyr

(Info hentet fra www.idrettsforbundet.no)